Markaziy bank O‘zbekistonning oltin-valyuta zaxiralari to‘g‘risida ma’lumot berdi.

Oltin-valyuta zaxiralarini hisoblash metodikasi Xalqaro valyuta jamg‘armasining standartlari asosida yuritiladi. Oltin-valyuta zaxiralarining tarkibi xorijiy valyuta aktivlari va quyma shaklidagi monetar oltindan iborat.

Oltin-valyuta zaxiralarini samarali boshqarish maqsadida Markaziy bank tomonidan zaxiralarning yalpi va sof qiymatlari hisobi yuritiladi.

Yalpi oltin-valuta zaxiralari 26,4 mlrd. $ ni tashkil etdi (yanvarda bu ko’rsatkich 28 mlrd. $ ni tashkil etgan edi). Ularning xorijiy valyutadagi aktivlari 11,8 mlrd. $ (bir oy oldin 12,4 mlrd. $) ni tashkil etdi.

Monetar oltin 14,6 mlrd. $ ni tashkil etgan (yanvarda bu ko’rsatkich 14 mlrd.). Sof oltin valyuta zahiralari esa 25,7 mlrd. $ ni tashkil etdi (yanvar oyida bu bu ko’rsatkich 26,5 mlrd. $ ni tashkil etdi).

Joriy yilning yanvar-oktyabr oylarida oltin-valyuta zaxiralarining kamayishi qisman oltin narxining 1296,50 dan 1217,70 doll/tr.unsiyaga pasayishi hisobiga yuzaga keldi (narxning oltin-valyuta zaxiralarining kamayishga ta’siri- 853,0 mln. $.).

Shuningdek, joriy yilning oktyabr oyida oltin-valyuta zaxiralarining ko’payishi qisman oltin narxining 1183,50 dan 1217,70 doll/tr.unsiyaga o’sishi hisobiga yuzaga keldi. (narxning oltin-valyuta zaxiralarining kamayishga ta’siri — 403,2 mln. $.).