“Rubyni mustaqil o‘qish uchun qo‘llanma”, Igor Simdyanov

Mazkur kitob Ruby dasturlash tili bilan tanishishni endigina boshlayotganlar uchun mo‘ljallangan.

Hamma narsa tushunarli tilda yozilgan, bu esa kitob bilan ishlashni osonlashtiradi.

Unda har bir bobdan keyin materialni mustahkamlash uchun bir nechta vazifalar mavjud.

Kitobni o‘qib bo‘lgandan keyin mazkur tilning obyektga yo‘naltirilgan xususiyatlarini o‘rganishni boshlash mumkin.

Shuningdek, veb-dasturlash va testlarda til imkoniyatlari haqida bilib olish mumkin.

Yangi dasturchilar keyinchalik ma’lumotlardan turli xil ramkalar (Ruby on Rails, Sinatra, RSpec va boshqalar) bilan ishlash uchun tramplin sifatida foydalanadi.


“Ruby dasturlashga kirish: yangi dasturchilar uchun qo‘llanmalar seriyasi”, Jon Elder

Muallif Jon Elder o‘quvchiga Ruby dasturlash tilining sir-asrorlari bilan bosqichma-bosqich tanishtiradi.

Undagi ma’lumotlar yangi dasturchilar uchun mo‘ljallangan, oldindan bilim talab etilmaydi.

Taqdim etilgan ma’lumotlar asosida, o‘zgaruvchilar, massivlar, sikllar, usullar va boshqalar haqida bilib olish mumkin.

Kitobdagi o‘rgangan barcha ko‘nikmalardan foydalangan holda matematik karta o‘yinini yaratish imkoni mavjud.

ruby dasrurlash tili


“Ruby. Obyektga yo‘naltirilgan dizayn”, Sendy Metts

Ushbu kitob til bilan allaqachon tanish bo‘lgan va u haqidagi bilimlarini kengaytirish hamda chuqurlashtirishni xohlaydiganlar uchun mo‘ljallangan.

Ya’ni unda dasturlash tilining aniqroq jihatlari kengroq tarzda yoritilgan.

Ma’lumotlar asosida obyektlar va moslashuvchan interfeyslar hamda dasturlashda qanday qilib iloji boricha samarali foydalanishni bilib olish mumkin.


“Boshlangich Ruby: yangi dasturchidan professional dasturchigacha”, Piter Kuper

Bu kitobdan darslik yoki darslikka qo‘shimcha sifatida ham foydalanish mumkin. Bu yerda tilning asoslari berilgan, ammo chuqurroq o’rganishga ko’proq e’tibor qaratiladi.

Bu yerda oʻquvchi obyektga yoʻnaltirilgan dasturlash tamoyillarini oʻrganib, bir necha bobda toʻliq ishlaydigan Ruby ilovasini yaratishi mumkin.

Shuningdek, yangi dasturchilar kplab yordamchi texnologiyalar ma’lumotlar bazalari, XML, veb-freymvorklar va boshqalar haqida asosiy tushunchaga ega bladi.

Ulardan ba’zilari tliq ishlaydigan Ruby ilovasining bir qismi sifatida talab qilinadi.

ruby dasrurlash tili


“Yangi dasturchilar uchun Ruby dasturini oʻrganish”, Xu Kollingburn

Muallifning ta’kidlashicha, bu kitob Ruby-da dasturlashni rganishning eng tez va eng oson yli hisoblanadi.

Ushbu nashr bilan Ruby bilan noldan qanday ishlashni rganish mumkin.

Hamma narsa imkon qadar qisqa va aniq krsatilgan. Butun kitobning hajmi atigi 140 sahifani tashkil etadi.

Avval kerakli ma’lumotlar berilib, so‘ngra nazariyani amaliyotda qo‘llash yo‘llari ko‘rsatiladi. Har bir bob oxirida bilimni mustahkamlash uchun mashq berilgan.