O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan bank “Bank Apelsin” OAJ’ga bank operatsiyalarini amalga oshirish uchun litsenziya berildi.

2019-yil oxirida Kapitalbank mijozlari uchun ilova sifatida paydo bo‘ldi, 2 yillik qiziqarli va samarali davrni o‘tkazildi va mustaqil raqamli bankka aylandi.

Ushbu hodisa, ya’ni bankning mobil ilovasidan alohida bankka aylangan yagona ilova birinchi marotaba bo’lishi ham mumkin.

Bankning jismoniy bo’limlari va filiallari bo’lmaydi, lekin mijozlar bilan, har doim qo’l ostida, 24/7 mobil telefon orqali aloqa olib boriladi.