Markaziy bank O‘zbekistonning oltin-valyuta zaxiralari to‘g‘risida ma’lumot berdi (2019 yil 1 avgust holatiga ko’ra).

Sof oltin valyuta zahirasi hajmi kamayib 27 mlrd $ ni tashkil etdi:

01.01.201901.04.201901.07.201901.08.2019
26 394,126 996,527 105,6
27 041,3


Oltin-valyuta zaxiralarining tarkibi xorijiy valyuta aktivlari va quyma shaklidagi monetar oltindan iborat.

Oltin-valyuta zaxiralarini samarali boshqarish maqsadida Markaziy bank tomonidan zaxiralarning yalpi va sof qiymatlari hisobi yuritiladi.