Markaziy bank O‘zbekistonning oltin-valyuta zaxiralari to‘g‘risida ma’lumot berdi (2021-yil 1-yanvar holatiga ko‘ra).

Sof oltin valyuta zahirasi hajmi ko‘payib 34,9 mlrd $ ni tashkil etdi:

1/1/20204/1/20207/1/202010/1/202012/1/20201/1/2021
28 590,029 800,231 620,732 690,131 938,833 851,3


Oltin-valyuta zaxiralarining tarkibi xorijiy valyuta aktivlari va quyma shaklidagi monetar oltindan iborat.

Oltin-valyuta zaxiralarini samarali boshqarish maqsadida Markaziy bank tomonidan zaxiralarning yalpi va sof qiymatlari hisobi yuritiladi.